သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2018

Full-Time Computer Operator

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Company တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

– B.CSc(Computer Science)
– English Communicate
– Good Personality.
– 1 yrs experience in relative fields.
– Urgent

*Office Time – (9 am to 5:30 pm) (Mon to Fri Day)
* Sat day (Half Day)
* [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

* [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကို ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 23 days.

33 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume