သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Dec 2016

Full-Time Content Writer

White Tree Media Co., Ltd. – Posted by WhiteTreeCompanyLimitedAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

wwwttt.jpg

Job Description

• Social Media & Digital Marketing သေဘာတရားကို နားလည္ျပီး စာအေရးအသားေကာင္းမြန္သူျဖစ္ရမည္။
• English မွ ျမန္မာဘာသာ(သို႔) ျမန္မာဘာသာမွEnglish သို႔ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ရမည္။
• Facebook Marketing ကို ကၽြမ္းက်င္စြာ သိနားလည္သူျဖစ္ရမည္။

How to Apply

* Email latest resume/CV to [email protected] *

Job Categories: Media & Advertising. Job Types: Full-Time. Job Tags: content writer. Salary: 300,000 - 500,000.

538 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume