သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Cost Accountant

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any graduate, B.com with LCCI level(3)

– Age 25-35 years old.

– At least 3 years experienced in related field.

– Fluency in english language.

– Good analythical, good communication, and good presentation skill.

– Hlaing Tharyar Tsp တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရမည္။

– Ferry စီစဥ္ေပးသည္။(ရံုးခ်ိန္ ၈ နာရီ မွ ၅ နာရီ )အထိ

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

How to Apply

-ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကို mail ပုိ႕ၿပီးေလွ်က္ထားႏိုင္ပါသည္။

-09-451350888 ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္္္။

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 20 days.

89 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume