သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 Jul 2018

Full-Time Data Collector – Male (Yangon)

Rebbiz Co.,Ltd. – Posted by RebbizYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

logo_green.png

Job Description

Responsibilities
Meet and assist clients with uploading of car data
Explain the business and its product to customers
Collect data using digital/manual methods
Ensure quality of data
Weekly and monthly report to team lead
Achieve weekly/monthly targets
Assist management team in representing CarsDB at client meetings, media enquiries and events
Requirement
• Any graduate but preferable in Customer Service fields
• 1 years experience in customer service
• Must be able to perform under pressure, targets and goal-driven environment
• Great personality, able to connect with industry-wide clients and partners
• Ability to communicate clearly, effectively and professionally
• Show interest in Automobile Industry
• Good attitude towards taking initiatives, responsibility and team-work required
• Compensation will be offered based on prior work experience. Excellent remuneration and benefits to be discussed.

How to Apply

To apply: https://carsdb.recruiterbox.com/jobs/fk06phi

(or)

Email to: [email protected] with your CV.

* We regret to inform you that only shortlisted candidates will be notified for interview. *

Job Categories: Customer Service and Featured. Job Types: Full-Time. Job expires in 17 days.

98 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume