သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Oct 2017

Full-Time Decoration Site Supervisor

PMJ COMPANY LIMITED – Posted by PMJ Company LtdAnywhere

PMJ .jpg

Job Description

Any graduate.
Minimum 2years working expeience in related field.
Able to use Microsoft Office..
Good communication in English.
Able to drive.

How to Apply

Please e-mail your application to
[email protected]
[email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 26 days.

38 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume