သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jan 2017

Full-Time Deputy Executive Director/General Manager

Supreme Group of Companies – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

• Bachelor of engineering (Electrical Power/ Mechanical/ relevant) MBA more preferable
• High Voltage Transmission ဆိုင္ရာ Tendering ပိုင္းတြင္ က်ြမ္းက်င္ရမည္။ [Techinical- substation/Line, commercial]
• Development Agencies ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သည္႔ relation ရွိရမည္။ Project ဆိုင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳရွိရမည္။ [World Bank/ ADB/JICA]
• International Brand Supplier/ Vendor ပိုင္းႏွင္႔ ကၽြမ္းက်င္သည္႔ Relation ရွိရမည္။ [ABB/Siemen/Areva]
• Trade Secret (H.V Transmission ) ဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈရွိရမည္ ၿဖစ္သည္။
• Operation & Technical ဌာနတစ္ခုလံုးကို ညွိႏႈိင္းၿပီး Strategy & Planning ကၽြမ္းက်င္စြာၿဖင္႔ S&M Target ေအာင္ၿမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။

How to Apply

No.(87/88),Bahosi Complex,Lanmadaw Township,Yangon.
Ph-01 229791 / 01 229792
Gmail – [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: deputy executive director/general manager.

163 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume