သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Oct 2017

Full-Time Designer

PMJ COMPANY LIMITED – Posted by PMJ Company LtdAnywhere

PMJ .jpg

Job Description

Bachelor or Diploma in Interior Design
• Must be able to use Autocard/2D/3D/Sketh Up/Illustrator
• English 4 skills(prefer Japanese language)
• At least must have 2 experience of creating Interior Decoration
must be prepared details drawing and specifications materials .
• Good communication skills and team collaboration
• Salary above 2.5Lakh (Depends on the experience).

How to Apply

Please e-mail your application to
[email protected]
[email protected]

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 26 days.

57 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume