သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
20 Dec 2018

Contract Digital Marketing Executive – Male 1 Post with Attractive Salary in IT Company Co., Ltd / Urgent

Achieve Career Co., Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

 Must have experience in digital marketing.
 Relation with customers and target audience.
 Arranging advertisement in all aspects including social media.
 Develop and manage digital marketing campaigns for the website
 Must have creative idea.
 Must communicate and collaboration with team.
 Must do presentation well.
 Oversee a digital marketing strategy.
 Manage social media posting (Facebook, etc..)
 Edit and maintain the company’s website.
Requirement
 Bachelor degree holder other relevant digital marketing and business management degree or diploma.
 Must interest in mobile game.
 Must daily report ,weekly report and monthly report to CTO,CEO & COO.
 Good command written skills in Myanmar and English& Proficient in MS office.

How to Apply

• Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to apply
[email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Contract. Job expires in 1 day.

98 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume