သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
22 Feb 2019

Part-Time Digital Marketing ( Part time )

HRINC Myanmar – Posted by ChoThazinYeHtutSweetyAnywhere

Job Description

Job Description

• Build and implement the overall digital sales and marketing strategy.
• Manage the team schedule online.
• Plan digital marketing campaigns including web, email, social media and display advertising.
• Measure and report on the performance of all digital marketing campaigns every month.

Requirement

• Must speak good English
• Must understand Facebook Ad algorithm and able to run Ads Manager
• At least 2-3 years experiences in Digital Marketing and/or worked at agencies.
• Strong research thinking
• Strong project management skill and basic design skill.
• Must be good at reporting

How to Apply

Apply from email : [email protected]
Contact phone No : 09965611460 , 09956421182

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Part-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 5 days.

222 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume