သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

AT_Logo.jpg

Job Description

Job Scopes:
1. Prepare shop drawing for electrical control
2. Prepare shop drawing for process control
3. Prepare shop drawing for piping system

Qualification:
– Any Graduate,
– Must have technical knowledge for process control
– Have knowledge of 2D & 3D drawing
– Quick learning and Motivate

Experience: 2 yrs

How to Apply

Contact:
Myo Myint Maung
email:[email protected] [email protected]
call 09 73206760

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 21 days.

125 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume