သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 May 2019

Full-Time Driver

Industrial Process Engineering Co.,Ltd – Posted by IPEAnywhere

6B8D5A5B-8D92-4BAE-A5FD-CAF843AD86A1.png

Job Description

– အသက္ (၂၅-၃၅) ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ရမည္.
– အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ေအာင္ျမင္သူျဖစ္ရမည္.
– (ဃ) လိုင္စင္ကို ကိုင္ေဆာင္ထားသူျဖစ္ရမည္.
– ယာဥ္စည္းကမ္း, လမ္းစည္းကမ္း နားလည္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္သူျဖစ္ရမည္.
– ယာဥ္ၾကံ့ခိုင္, ထိန္းသိမ္းမႈ ေကာင္းမြန္ရမည္.
– ၿမိဳ႕တြင္း, နယ္ေဝး ကြ်မ္းက်င္စြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ရမည္.
– အဖဲြ႕အစည္းျဖင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္
– အရက္ေသစာ, ကြမ္း, ေဆးလိပ္ ေသာက္စားျခင္း ကင္းရွင္းရမည္.

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ ဆက္သြယ္ရမည့္လိပ္စာ, ဖုန္းနံပါတ္မ်ားပါဝင္ေသာ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ အျပည့္အစံု, လိုင္စင္ဓာတ္ပံု (၃)ပံု, ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကပ္ျပား, သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ, ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ ႏွင့္ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာမူရင္း, ပညာအရည္အခ်င္းေအာင္လက္မွတ္ (ရွိခဲ့လွ်င္) တို႔ျဖင့္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါလိပ္စာသို႔ (15.5.2019) ေနာက္ဆံုးထား၍ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိင္ပါသည္.

How to Apply

အမွတ္(၇၁၈), ေအာင္ခ်မ္းသာ (၇)လမ္း၊ သာေကတၿမိဳ႕နယ္

ဖုန္း- 09775208688

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Job expires in 19 days.

83 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume