သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
18 Feb 2019

Full-Time Driver – Office Car (Urgent)

Emergent Services Co., Ltd – Posted by Emergent ServicesAnywhere

Logo -es.jpg

Job Description

ကားလိုင္စင္ သက္တမ္း အနည္းဆံုး ၅ႏွစ္ရွိရမည္။
– ရန္ကုန္ျမိဳ႔ တြင္းေကာင္းမြန္စြြာ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
– ျပစ္မွူ႔ကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမည္။
– အသက္ ၂၅ မွ ၃၅ ႏွစ္ ဦးစားေပးမည္။
– ကား လိုင္စင္ မူရင္းႏွင့္ ျပစ္မွူ႔ ကင္းရွင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံစာ ယူလာရမည္။
How to Apply

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား ေအာက္ပါ အီးေမးမ်ားသို႔ ေလ်ွာက္ထားႏိုင္သည္။

How to Apply

[email protected] (သို႔မဟုတ္) [email protected] သို႔ ၂၂ ရက္ေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။

Job Categories: Professional Services. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 1 day.

162 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume