သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Sep 2018

Full-Time Electrical Engineer

Meinhardt Myanmar Co., Ltd – Posted by Aung ZarYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

Job Description

Bachelor’s Degree in Electrical Engineering
Minimum 5 Years Experiences
Fluent in English
Able to use Electrical Calculation Software

How to Apply

Please submit your documents to ([email protected]) 09262239842

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job expires in 22 days.

141 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume