သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Dec 2016

Full-Time Environmental Design Engineer

Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Main Responsibilities
• Design of exciting environmentally sustainable design water treatment projects,
• Presenting them to clients across a variety of sectors with the aim of expanding the project portfolio.
• work on projects like waste treatment facilities and water supply systems
• Designing plans to reduce pollution, improving recycling efforts, and increasing the efficiency of waste water disposal.
• Analysing, Reporting, Modelling and Documenting the projects

Job Specification
• BE (Chemical) or BSc (I.C)
• Above 3 years working experience in similar position
• Crucially – have a passion for creative and intuitive design.

How to Apply

Gmail : [email protected]
Ph: 09 456931336

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: environmental design engineer.

151 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume