သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 Dec 2016

Full-Time ENVIRONMENTAL ENGINEER

Engineering Company – Posted by Pro-Recruiter1991Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

• Create solutions to environmental problems.
• Build upon existing solutions to make them better.
• Conduct hazardous waste water management studies.
• Advise on water treatment and containment.
• Develop regulations to prevent catastrophes.
• Design municipal water supplies.
• Create water and industrial wastewater treatment systems.
• Perform on the environmental impact of construction projects.
• Research and analyze proposed worldwide environmental projects using scientific data.
• Prevent environmental damage.
• Advise how to reuse and recycle waste.

Job Specification
• BE (Chemical) or BSc (I.C)
• Above 5 years working experience in similar position
• Knowledge of and experience with environmental regulations
• Knowledge of analytical and scientific software, compliance software, and graphic imaging and CAD technology
• Excellent written and oral communication skills
• Highly organized with the ability to multitask

How to Apply

Gmail : [email protected]
Ph: 09 456931336

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job Tags: environmental engineer.

178 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume