သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
29 Jan 2019

Full-Time Executive Administrative Assistant

Conllavinos Construction Group – Posted by collavinoconstructionAnywhere

Construction.jpg

Job Description

Duties:

Handle office management duties of all admin staff
Book workshop venues and all amenities required
Arrange for payment of supplier invoices
Prepare and dispatch clients invoices
Prepare and dispatch trainer resources
New business/business development activities, such as liaising with clients on business proposals and preparing non-complex quotations.
Compile and dispatch of bi-weekly and quarterly reports
Liaison with head office on all admin, recruitment and training issues.

Job Requirements:

Willing to work under pressure and unscheduled hours where required
Willing to meet set our targets
Willing to be placed under Internship
Willing to undertake/undergo Recruitment and Selection assessment instruments
Responsible, Mature, Hardworking
Quality and results oriented.

How to Apply

All interested applicants should send us their update cv to our email

Job Categories: Building & Construction. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 6 days.

177 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume