သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
3 Apr 2018

Full-Time Executive Engineer – Male for Engineering Co., Ltd , Uniform , Ferry , Lunch provide with 5 Working days!

Achieve Career Co., Ltd – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

• Responsible for maintaining and repairing the building and electronic equipment and systems used in office building and Toll Plaza.
• Determining data analysis procedures and use of quantitative or qualitative analysis tools.
• Performs Corrective/Preventive Maintenance activities of all equipment in his specified area of responsibility.
• Conducting or providing support to data quality assessments
• Tracking best practices in monitoring and evaluation
• Training field staff in monitoring and evaluation processes and providing ongoing coaching

Requirement
• Bachelor’s Degree in B.E ( EP / EC / IT )
• Must have (8) years Experiences in relevant project
• Good communication skill and good personality
• Knowledge in Fire Protection System / CCTV / ERP
• Maintenance project will be an added advantages
• Willing to travel and work outside of Regional area

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to apply [email protected]

Job Categories: Engineering. Job Types: Full-Time. Job expires in 13 days.

228 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume