သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
5 May 2019

Full-Time Experienced Laravel Developer (Remote)

itguruAnywhere

Job Description

– Applicant with 2 – 3 or more years of experience, the following are the skills required
– Clear proficiency in PHP, HTML, JavaScript and Relational Databases (MySQL, MariaDB, PostgreSQL) is a must
– Experience working with Laravel Framework is a must
– Understanding of code versioning tools, such as Git and Git Flow
– Experience in Caching servers such as memcached, Redis
– Basic Experience in Test Driven Development environment and the use of unit testing suites
– Basic server management in Linux (Ubuntu/CentOS)

~ Negotiable salary based on experiences and skills
~ Office hour is 9am – 6pm, work from home and must be online during office hour. Closed Sat, Sun and public holidays
~ Please send to [email protected]

How to Apply

Send email to [email protected]

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Job Tags: developer, laravel, and php. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 14 days.

84 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume