သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Mar 2018

Full-Time Export & Import Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

– Any Graduate

– English – 4Skills

– Experience (4) yrs

– Export & Import ပိုင္းႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား , Custom ရံုးမ်ားကုိ ၀င္ထြက္သြားလာႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– လိုအပ္သည္မ်ားကုိ Handle လုပ္ႏိူင္သူျဖစ္ရမည္။

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

How to Apply

[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

– 09-451350888 ကုိ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏ္ိုင္ပါသည္။

Job Categories: Others. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 19 days.

115 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume