သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2019

Full-Time Export/Import Documentation Staff (300,000 to 400,000 MMK)

Rio Commodity Co., Ltd. – Posted by moesethAnywhere

Job Description

Rio Commodity Co., Ltd. is looking for an export/import documentation staff

– Work with shipping lines for best freight rate, and documentation
– Work with shipping agent for documentation
– Work with logistics team for export and import process
– Prepare sales contract, invoice and other documents for customers

How to Apply

Email: [email protected]

Job Categories: Transportation / Logistics. Job Types: Full-Time. Salary: 300,000 - 500,000. Job expires in 26 days.

26 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume