သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
2 Jan 2017

Full-Time Finance Manager

Myanmar Jackway Packaging Co., Ltd. – Posted by jackwayAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

logo.jpg

Job Description


Roles and Responsibilities
• Preparation of monthly, quarterly and annual financial reports
• Maintaining accurate and up to date records of all financial transactions.
• Bringing to the attention of the management any abnormality in the disbursement of the company’s funds.
• Computation and payment of staff salaries on a monthly basis.
• Reconciliation of bank statements.
• Ability to work in a multicultural diverse environment and under pressure
• Demonstrated ability to handle confidential information in a sensitive and tactful manner.
• Must have the ability and desire to work with people in a team environment, be innovative and willing to participate in internal programs, communications, work simplification, cost-reduction, quality improvement and Lean manufacturing.

Requirements
• Bachelor Degree in Commerce or equivalent
• Certified Public Accountant is preferable
• 5 or more years of experience as accountant
• Knowledge with Accounting Software (e.g. MYOB)
• Good verbal, written and interpersonal communication skills in English and Burmese.
• Solid proficiency with Microsoft Office Applications (Word, Excel, PowerPoint, and Outlook)

Optional
• Able to speak English or Chinese language will be advantageous

Salary
• Salary to be negotiated based on Candidates’ skills, qualifications and experiences.

Location
• Shwe Pyi Thar,Industries Zone (3)

How to Apply

Interested candidates, please send your CV in MS word format with PHOTO to
[email protected] or [email protected]

Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Job Tags: jackway.

286 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume