သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
27 Apr 2019

Full-Time Finance Manager

Myan-Way Company Limited – Posted by MyanWayAnywhere

fffh.jpg

Job Description

Job Description :
• Oversee cash flow planning and ensure availability of funds as needed.
• Oversee cash, investment, and asset management.
• Oversee financing strategies and activities, as well as banking relationships.
• Develop and utilize forward-looking, predictive models and activity-based financial analyses to provide insight into the organization’s operations and business plans.
• Coordinate the development and monitoring of budgets.
• Develop financial business plans and forecasts
• Implementing and maintaining internal controls over key business processes and financial reporting, and to ensure integrity and reliability of financial statements and information.
• Oversee the accounting department to ensure proper maintenance of all accounting systems and function; supervise the company’s finance staff.

Job Specification:
• have 8-10 years of experience in finance
• have a professional Accounting qualification (CPA, CA, ACA, CIMA) or University Degree/MBA
• are fluent in both English and Myanmar and have strong communication skills
• display strong leadership competencies with a track record of strong performance
• have previous line management experience
• have previous budget and/or cost center responsibility

How to Apply

Interested Candidates, please send your resume to [email protected]

Contact No. 09 674590009

Job Categories: Banking / Finance. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 6 days.

93 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume