သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2019

Full-Time Forklift Driver (M – 2 post)

vacancymyanmar – Posted by Vacancy MyanmarAnywhere

facebook-profile.jpg

Job Description

Location : Thilawa SEZ
Working Hour : 8:30AM – 5:30PM (Monday to Friday)
Benefits : 2Lakh – 3Lakh + Ferry
Industry : Japan Manufacturing

Requirement!
 
အသက္ ၂၃ မွ ၄၀ အတြင္း အမိ်ဳးသား ျဖစ္ရမည္။
Forklift ကားေမာင္းသည္ ့ အေတြ႕အၾကံဳ၂ႏွစ္ရွိသူ ျဖစ္ရမည္။
သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နယ္အနီး ေနထိုင္သူမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
လိုင္စင္အနီ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရမည္။

How to Apply

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ Passport ဓာတ္ပုံ(၁)ပုံ ပါဝင္ေသာ CV Form ကို [email protected] (သို႔မဟုတ္) ၀၉-၄၄၁၈၅၆၁၄၆ (Viber) သို႔ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Manufacturing. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 26 days.

15 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume