သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
27 Nov 2018

Freelance Freelance Laravel Web Developer

Bagan Hub Co.,Ltd – Posted by StevenPhyoAnywhere

1024x1024 bmart.png

Job Description

Require Skill
– PHP, Laravel Frameworks
– JQuery, Bootstrap
– 1 Year Experience

How to Apply

Please send your resume to [email protected] or give a call to 09693570542

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Freelance. Job Tags: web developer. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 12 days.

286 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume