သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
23 Dec 2018

Freelance Freelance translator (English-Burmese)

BETranslate Co., Ltd – Posted by Translation ServiceAnywhere

Job Description

We are looking for qualified freelance English-Burmese translators.

The candidate must be willing to take the sample tests. Please specify your area(s) of expertise with regard to translation and your experience with translation in your CV.

If you are fluent in both languages, then experience is not necessary. Fluency in both languages is much more weighted than experience when we consider your qualifications.

The translator should be able to type in both Zawgyi and Myanmar3 (Unicode) fonts.

You will be working from home.

How to Apply

If you are interested, email us at [email protected]

Job Categories: Professional Services. Job Types: Freelance. Job expires in 3 days.

223 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume