သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Apr 2018

Full-Time Full Stack Developer

FUN2G Co., Ltd – Posted by FUN2G DIGITAL AGENCYYangon, Yangon Region, Myanmar (Burma)

logo_fun2g_profile-01.jpg

Job Description

– 2+ years experienced in developing web app.
– Expert in one of the languages {PHP (or) Python (or) NodeJs (or) MVC frameworks (Laravel, Zend, Yii etc.)}
– Experienced in design and developing REST API.
– Prefer experienced in cloud computing platforms like AWS or Digital Ocean.

How to Apply

If you think you are the right person for this position, send your CV to [email protected] with expected salary, available date to join and previous experiences.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 24 days.

759 total views, 62 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume