သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jun 2019

Contract Full-time / Live-in Workers needed Urgently !!

kdsklwkoweo32Anywhere

Job Description

A Reliable full-time Workers / Cleaners / Au-pair / Chef / Drivers / Gardeners / Security / Maids / House Keeper / Caregiver / Cook / Personal Assistant & Office assistant Are wanted urgently in Maryland,USA.

Benefits
* We Offer $4500 Monthly (weekly allowance $250)
* Work 8hours per day/ 40 hours a week
* FREE accommodation and free meals

Requirements
* Must have a valid Int.,Passport
* Must be willing to relocate.
* Excellent English communication skills

If you are interested in the job offered, Please do E-MAIL your CV/RESUME to [email protected] OR Whatsapp +15742076523

Serious Applicant should Apply ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

Job Categories: Hospitality / F & B. Job Types: Contract. Job expires in 24 days.

30 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume