သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 May 2019

Full-Time General Manager

Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit TeamAnywhere

Job Description

Job description

• Strategic decision maker for training programs, center policies and financial activities
• Leader and manager of the staff, oversee activities of training center and ensure all
day to day operations are being run correctly and effectively
• Responsible for business development, branding and marketing
• Main point of contact person and administrator for accredited partners / educational
institutions and main lecturers

Desired Skills and Expertise

 Any Graduate with 7 years experience in management level
 Master Degree holder will be more preferred
 Good Interpersonal and Communication Skills
 Strong knowledge on education industry and business development of the same
 Good knowledge on administration and managing a training school or center
 Able to communicate in English well

How to Apply

Interested candidates please send your full set of CV with photo to [email protected]

Job Categories: Education. Job Types: Full-Time. Job expires in 22 days.

75 total views, 6 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume