သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
6 Jan 2017

Full-Time Graphic Designer (1 Post)

Cyber Plus Trading Co.,Ltd. – Posted by cyberplusAnywhere

Job Description

Responsibilities

– Must have experience in Adobe Photoshop and Illustrator
– Must know social media web marketing knowledge and much have knowledge of commercial design
– Sketchable prefer
– Strong at urgent

Requirements

– Any Graduated are welcome
– Experience in the related filed
– Prefer if can also English communication
– Active and fresh for job

How to Apply

Interested candidates are invited to submit CV with PHOTO to [email protected] and called to 09-259595811

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job expires in 16 days.

211 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume