သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
9 Jan 2017

Full-Time Graphic Designer

Falcon Breeze International Co., Ltd. – Posted by FalconBreezeAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Falcon Breeze logo.jpg

Job Description

• Design and layout of electronic and print materials for all programs and events (flayers, posters, banners, collaterals, logos, invitations, postcards, newsletters, newspaper ads, etc.)
• Carrying design and web projects from concept to completion while adhering to the brand standards
• Maintaining branding so it remains consistent and is used properly by external parties or remote groups, working closely with our Marketing Manager and Project Director
• Assisting Marketing Manager with creative concept and collaterals for posters, banners, invitations, ads, etc.
• Design and layout of presentations for advertising programs:
• A minimum of 2 years design experience
• Excellent knowledge of common industry applications (i.e., Adobe CS4 suite (PC), especially Photoshop, Indesign and Illustrator)
• Comfortable working on bilingual design projects (English and Myanmar)
• Responsible for managing print orders and dealing with external suppliers
• Ability to meet tight deadlines
• Understanding of production, pre-press, print and web-based technologies
• Excellent organizational and planning skills

– Photoshop, Illustrator, InDesing Software မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ရိွရမည္။
– လုိအပ္လွ်င္ Customers မ်ားႏွင့္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိ ႏုိင္ရမည္။
– Adobe Premier and Microsoft Office ပါ အသံုးျပဳႏုိင္လွွ်င္ ပုိေကာင္းသည္။
– Fast learner မ်ားႏွင့္ Creative thinking ေကာင္းသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္။
– အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပီးစီးလုုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။

How to Apply

Interested candidate should send the resume to [email protected]
Mobile: 09-4200 20 636
Office Address – 201 Building A, 2nd Floor, Yuzana Highway Complex, Hanthawaddy Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Please include:
– A basic background information about yourself,
– Previous work experience/duties,
– Last drawn salary,
– Expected salary,
– Date of availability,
– Reason for leaving existing company and
– Attach a recent photograph of yourself.
– Qualification Documents and Certificates (ဘြဲ႔လက္မွတ္ႏွင့္ အျခား Certificate လက္မွတ္မ်ား)
– Respective Recommendation Letters (ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ)
– Salary depends on the experience

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time.

304 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume