သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Jun 2017

Full-Time Graphic Designer

asianleadAnywhere

Job Description

any Degree
professional in design
creative thinking new idea
design for facebook and website design

Allowance
food and stay.

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Media & Advertising. Job Types: Full-Time. Job Tags: designer. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 21 days.

49 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume