သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Oct 2017

Full-Time Graphic Designer

Falcon Breeze International Company Limited – Posted by FalconBreezeAnywhere

logoparallel1 001.png

Job Description

– Photoshop, Illustrator, InDesing Software မ်ားကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္ရမည္။
– bus, taxi sticker ဒီဇုိင္းမ်ားကၽြမ္းက်င္သူအားဦးစားေပးမည္။
– printing လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကံဳရိွလွ်င္ပုိေကာင္းသည္။
– လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ အနည္းဆံုး ႏွစ္ႏွစ္ရိွရမည္။
– လုိအပ္လွ်င္ Customers မ်ားႏွင့္ ဒီဇုိင္းႏွင့္ပက္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာဆုိ ႏုိင္ရမည္။
– Microsoft Office ပါ အသံုးျပဳႏုိင္လွွ်င္ ပုိေကာင္းသည္။
– Fast learner မ်ားႏွင့္ Creative thinking ေကာင္းသူမ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္။
– အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်ိန္အတြင္း ျပီးစီးလုုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။

How to Apply

Interested candidate should send the resume to [email protected]
Mobile: 01-230 5530
Office Address – 201 Building A, 2nd Floor, Yuzana Highway Complex, Hanthawaddy Road, Kamayut Township, Yangon, Myanmar.
Please include:
– A basic background information about yourself,
– Previous work experience/duties,
– Last drawn salary,
– Expected salary,
– Date of availability,
– Reason for leaving existing company and
– Attach a recent photograph of yourself.
– Qualification Documents and Certificates (ဘြဲ႔လက္မွတ္ႏွင့္ အျခား Certificate လက္မွတ္မ်ား)
– Respective Recommendation Letters (ရပ္ကြက္ေထာက္ခံစာ ႏွင့္ ရဲစခန္းေထာက္ခံစာ)
– Salary depends on the experience

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job expires in 7 days.

401 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume