သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
11 Jul 2018

Full-Time Graphic Designer

Bagan Hub Co.,Ltd – Posted by StevenPhyoAnywhere

Job Description

* No degree/Certificates are needed if you have passion in Design
* Proficient in Photoshop and Illustrator
* Creative Design Concept
* Good Teamwork

Job Descriptions
Design photos to be used in social media, emails and websites

How to Apply

Please send your resume to [email protected]
Ph: 09 7959 350 74
Bagan Hub Co.,Ltd, No.253 Damasati Road, In front of Singapore Embassy, ShweGoneTaing

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Job Tags: graphic designer. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 23 days.

39 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume