သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
16 Dec 2016

Full-Time Graphic Designer ( Male )

April+ Myanmar – Posted by Michelle1Anywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Responsibilities of the role

– Must have experience in Adobe Photoshop, Adobe Flash, Illustrator (or) Corel Draw
– Must know social media web marketing knowledge and much have knowledge of commercial design
– Strong at urgent

Requirements

– Any Graduated are welcome
– Experience in the related filed
– Prefer if can also English communication
– Active and fresh for job
– Ability to stretch his or her self beyond “normal” office hours

How to Apply

Interested candidates are invited to submit CV with PHOTO to [email protected] and called to 09- 256030502

Job Categories: Design. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

271 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume