သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
19 Jun 2017

Full-Time Head of Country Marketing ( For Well-known Foreign Company/Attractive Remuneration Package)

Achieve Career Myanmar – Posted by Achieve CareerAnywhere

Job Description

The Job

You will be responsible for planning and formulating the country marketing plan, as well as budget management and target tracking. You will be accountable for demand generation across business units and will have to work closely with business leads for alignment on marketing. Successful applicant will take on leadership role and manage a cross functional team of marketers. You will Demonstrate strategic thinking and planning: Responsible in designing marketing strategies independently that includes market and competitive analysis, customer segment selection and penetration plans in the manner that support consistent business growth and enhance brand equity.

The Person

Degree Holder preferably in business related. You need to At least 8 years solid marketing experience, both on strategic planning and execution. Strong preference for experience with Internet, mobile and/or digital products. You are able to execute the entire marketing mix – you have a good knowledge of how and when to leverage different marketing channels from above-the-line to direct response and brand activation. Excellent knowledge of the Myanmar market, deep understanding of consumer insights and media landscape.

An attractive remuneration package commensurate with experience and ability will be offered to the successful candidate!

How to Apply

Interested candidates are invited to send your resume in Word format with photo to [email protected] and [email protected]

Job Categories: Marketing / Public Relations. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 27 days.

21 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume