သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Jan 2017

Full-Time Head of Inventory, Warehouse & Logistic

Iceberg Myanmar – Posted by tuntheingiAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

Salary Package: 2,000,000 MMK – 2,500,000 MMK

Over 10 years of well experience in Inventory, Warehouse & Logistic.

A graduate with experience in warehouse management techniques.
Strong and proven negotiation skills with excellent interpersonal skills.
Able to make strong customer relationship and customer satisfaction.
Accuracy and good attention to detail.
Awareness on organisation culture and climate.
Relevant experience in materials handling & management.

How to Apply

Drop CV to [email protected]

For more info: 09-421060526, 09-792512285

Job Categories: Telecommunications. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above.

257 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume