သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
14 May 2019

Contract Hotel job vacancies !!! APPLY NOW !!!

kjsdkjdw0Anywhere

Job Description

An Experienced Room Attendants / Hotel Cleaners / Bartenders / Waiter / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeepers / Chef / Front desk officers / Cook / Maintenance Engineer / Gardeners / Security / Concierge / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are Wanted in Fairfield inn Hotel ,USA. Benefits : We offer $29/hr per hour with a weekly allowance of $75 and FREE US visa , Airticket with free meals . If you are interested in joining the staff of Fairfield inn & Suites in Tamp,FL . Please E-MAIL your CV to the HR Manager at [email protected] OR Whatsapp +15742076523 And for Booking Reservation (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANT SHOULD APPLY …… NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

How to Apply

An Experienced Room Attendants / Hotel Cleaners / Bartenders / Waiter / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeepers / Chef / Front desk officers / Cook / Maintenance Engineer / Gardeners / Security / Concierge / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are Wanted in Fairfield inn Hotel ,USA. Benefits : We offer $29/hr per hour with a weekly allowance of $75 and FREE US visa , Airticket with free meals . If you are interested in joining the staff of Fairfield inn & Suites in Tamp,FL . Please E-MAIL your CV to the HR Manager at [email protected] OR Whatsapp +15742076523 And for Booking Reservation (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANT SHOULD APPLY …… NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

Job Categories: Accounting. Job Types: Contract. Job expires in 20 days.

25 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume