သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
31 Jul 2019

Contract Hotel job vacancies !! APPLY NOW !!!

kjsdjkew98Anywhere

Job Description

An Experienced Room Attendants / Cleaners / Waiter / Waitress / Housekeepers / Chef / Gardeners /Front desk officers / Maintenance Engineer / Security / Drivers / Receptionist & Accountant Are Wanted in Florida ,USA .

Benefits :
* We Offer $4500 Monthly (weekly allowance $250)
* Work 8hours per day/ 40 hours a week
* FREE accommodation and free meals

Requirements
* Must have a valid Int.,Passport
* Good Customer Relationships
* Excellent English communication skills

If you are interested in joining the staff of Fairfield inn & Suites in Tampa,FL .Please do E-MAIL your CV/RESUME to the HR Manager at [email protected] OR Whatsapp +15742076523 .And For Booking Reservation (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

GOD BLESS YOU AS YOU COME .

Job Categories: Accounting. Job Types: Contract. Job expires in 13 days.

16 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume