သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
17 Jan 2019

Contract HOTEL JOB VACANCY !!! APPLY NOW !!!!

ddwewe3Anywhere

Job Description

Hotel Attendant / Hotel Cleaners / Bartender / Waiter / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeeper / Chef / Front desk officer / Cook / Gardeners / Security / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are wanted urgently in FL ,USA. We offer $3,600 us dollars monthly including a weekly allowance of $200 and free accommodation , If you are interested in joining the staff of Fairfield Inn & Suites Marriott at Tampa, FL. Please do E-MAIL your CV or RESUME to The human resources manager [email protected] or whatsapp +15742076523 , And for Booking enquiry (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANTS SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

How to Apply

Hotel Attendant / Hotel Cleaners / Bartender / Waiter / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeeper / Chef / Front desk officer / Cook / Gardeners / Security / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are wanted urgently in FL ,USA. We offer $3,600 us dollars monthly including a weekly allowance of $200 and free accommodation , If you are interested in joining the staff of Fairfield Inn & Suites Marriott at Tampa, FL. Please do E-MAIL your CV or RESUME to The human resources manager [email protected] or whatsapp +15742076523 , And for Booking enquiry (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANTS SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

Job Categories: Information Technology (IT). Job Types: Contract. Job expires in 29 days.

11 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume