သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Mar 2019

Freelance Hotel jobs available !!! APPLY NOW !!

kjkewkl23Anywhere

Job Description

An Experienced Room Attendants / Hotel Cleaners / Bartenders / Waiters / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeepers / Chef / Front desk officer / Cook / Gardeners / Security / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are wanted urgently in FL ,USA. We offer $3,600 us dollars monthly including a weekly allowance of $200 and free accommodation , If you are interested in joining the staff of Fairfield Inn & Suites Marriott at Tampa, FL. Please E-MAIL your CV or Resume to The Human resources Manager at [email protected] or whatsapp +15742076523 , SKYPE hr.jesseray. And for Booking enquiry (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANT SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

How to Apply

An Experienced Room Attendants / Hotel Cleaners / Bartenders / Waiters / Waitress / LUGGAGE CARRIER / Housekeepers / Chef / Front desk officer / Cook / Gardeners / Security / Drivers / Receptionist & Hotel Accountant Are wanted urgently in FL ,USA. We offer $3,600 us dollars monthly including a weekly allowance of $200 and free accommodation , If you are interested in joining the staff of Fairfield Inn & Suites Marriott at Tampa, FL. Please E-MAIL your CV or Resume to The Human resources Manager at [email protected] or whatsapp +15742076523 , SKYPE hr.jesseray. And for Booking enquiry (ONLY) you can visit our website at www.fairfieldinn.com

SERIOUS APPLICANT SHOULD APPLY ….. NO TIME FOR GAMES PLEASE.
GOD BLESS YOU.

Job Categories: Accounting. Job Types: Freelance. Job expires in 19 days.

54 total views, 4 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume