သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
12 Jan 2018

Full-Time HR & Admin Manager

Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April MayAnywhere

MCY Logo.jpg

Job Description

● Ensure that all HR activities are complied with HR policy, procedure and government regulations.
● Perform monthly payroll and monthly withholding tax submit to related department.
● Organize and coordinate all recruitment process including advertisements, interviews, offer letters etc.
● Coordinate with HR Thailand team for training programs.
● Setting company HRIS system as a database and ensure information is update on timely basis.
● Ensure employees follow safety, sanitation and security procedures.
● Managing overall general affair functions and office administration, i.e. Office lease Property facilities and record.
Requirement
● Bachelor’s Degree or Master’s degree in Business Management or related field
● At least 5 years related management experience
● Strong problem- solving, decision making and analytical skills
● Ability to manage priorities under pressure and be able to multi-tasks
● Well-organized, self-driven with good communication, interpersonal skills and reliable
● Good command of English
● Computer knowledge in Excel, Words, PowerPoint

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 21 days.

157 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume