သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Jun 2018

Full-Time HR & Admin Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

သီလ၀ါရွိ Construction Company တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

-Myanmar Nationality -At least 5 years’ experience in Human Resources and Administrative or General Affairs. -Active, fast Learner -Possesses a high level of responsibility, leadership qualities and good interpersonal & communication skills with a service mind. -Good Knowledge of the Myanmar Labor Law. -Good computer skills ; MS Excel, MS Word, Power Point -Good command of spoken and written English
Qualification
-Bachelor’s degree in a related field.

* Ferry စီစဥ္ေပးသည္။
*[email protected] ကုိ mail ျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

How to Apply

*[email protected] ကုိ mail ျဖစ္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 700,000 - 1,000,000. Job expires in 20 days.

32 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume