သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
13 Jun 2018

Full-Time HR & Admin Supervisor

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Trading Company တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

-ဘဲြ႕ရၿပီးသူျဖစ္ရမည္
-HR certificate ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္
-Payroll & Attended ဆဲြႏိုင္ရမည္
-လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ ၁ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွိရမည္
-Computer Word &Excel ကြ်မ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္
-စကားေျပာေျပျပစ္ရမည္။
(လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳေပၚမူတည္၍ လစာ ညွိႏႈိင္းႏိုင္သည္)
* Office Time (8:30 to 5:30)
* Ferry စီစဥ္ေပးသည္။
*[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

How to Apply

*[email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
*09-451350888 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. Job expires in 20 days.

46 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume