သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
7 Dec 2017

Full-Time HR Assistant Manager

Myanmar Con Yat Co.,Ltd – Posted by April MayAnywhere

MCY Logo.jpg

Job Description

-Any Graduate must have diploma in HR (or) MBA.
-Age 35-40 yrs.
– At least (3) yrs experience in management field.
-Fluency in English Language.
-Develop and implement HR Strategles and inftiatives aligned with the overall business strategy.
– Can lead HR and Organization development.
– Confident, energetic proactive with good communication skill.
– Well know HR policy and have labour law knowledge SSB.Income Tax.
– Able to work under pressure.

How to Apply

[email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 1,000,000 and above. Job expires in 24 days.

59 total views, 3 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume