သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
28 Dec 2016

Full-Time HR Executive (250,000~300,000 MMK) Code-12366

Dagon Glory – Posted by DagonGloryAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

DG Pic.jpg

Job Description

The recruiting company is Trading Company located in 7 miles.

-Any Degree holder with Human Resources Diploma or certificate.
-At least (1,2) years experience in HR field.
-Age between (28-35) years old.
-Fair in English 4 skills.
-Knowledgeable in current HR practices, legislation and trends in the region.
-Must have communication skills and interpersonal skills.
-Must be used Computer Internet/Email and power point.

How to Apply

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာအား အီးေမးလ္ၿဖင္႔ [email protected] (သို႔) အမွတ္ ၂၃၊ ရွမ္းကုန္းလမ္း၊ေၿမနီကုန္း သို႔ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job Tags: hr executive. Salary: 100,000 - 300,000.

98 total views, 2 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume