သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

AT_Logo.jpg

Job Description

Job Scopes:
1. Manage the recruitment and selection process
2. Assist payroll calculation and other benefits for company
3. Responsible for preparing/arranging training programs
4. Responsible for providing occupational safety Induction course
5. Register social health & insurance for employees
6. Responsible to explain company core value & vision to all employees
7. Prepare & update various HR related reports for management review

Qualification:
– Any Graduate,
– Must have Human Resources Management Diploma/Certificate
– Knowledge of HR systems and Databases
– Must have knowledge of basic labour law & regulation
– Have good communication skills and interpersonal skills

Experience: 2-3 yrs

How to Apply

Contact:
Myo Myint Maung
email:[email protected] [email protected]
call 09 73206760, 09 250408277

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000.

264 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume