သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
4 Jan 2017

Full-Time HR Manager

Han Mya – Posted by ThwalAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

Job Description

– Any Graduate

– English -4 Skills

– Certificate HR Management

– Experience (4) over yrs

– သန္လွ်င္ရွိ Korea Company တစ္ခုတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္

– သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊သု၀ဏၰ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ Ferry ရွိသည္။

– အျမန္အလိုရွိသည္။

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္သိလိုပါက 09-253725891 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

How to Apply

– ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ [email protected] ကုိ mail ပို႕ၿပီးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။

– အေသးစိတ္သိလိုပါက 09-253725891 ကုိဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000.

251 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume