သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
10 Aug 2018

Full-Time HR Manager

Golden ICT Solutions – Posted by ThwalAnywhere

Job Description

Requirements
• At least 7 years of progressive leadership experience in Human Resources positions.
• Strong knowledge in labor law, compensation, employee relations.
• Excellent interpersonal and coaching skills.
• Above average oral and written communication skills.
• Minimum of a Bachelor’s degree or equivalent in Human Resources, Business, Organization Development, preferred in MBA.
*The company provide uniforms & other allowances*
[email protected] သို႔ cv ပို႔ေပးပါ cvတြင္ photoကပ္ေပးပါ
09-451350888 သို႔ ႐ံုးခ်ိန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

How to Apply

[email protected] သို႔ cv ပို႔ေပးပါ cvတြင္ photoကပ္ေပးပါ
09-451350888 သို႔ ႐ံုးခ်ိန္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000. Job expires in 20 days.

44 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume