သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
26 Apr 2019

Full-Time HR Services Marketing Manager

Trust Venture Partners Co., Ltd. – Posted by Recruit TeamAnywhere

Job Description

ROLE AND RESPONSIBILITIES

• Lead the Marketing Team of HR Services of Organization.
• Laydown business development strategies and actions plan in order to successfully implement the goals and objectives of the organization.
• Make sales strategies and implement actions plan for online, offline staff recruitment services and oth-er HR services.
• Implement B2B marketing for all HR Services such as staff recruitment service, payroll services, learning and developing video broadcasting services, Diploma and Master Degree of Finance & Management Pro-grams.
• Identifies HR Services business opportunities by identifying prospects and by researching & analyzing sales options.
• Maintains professional and technical knowledge by attending educational and human resource work-shops, reviewing professional publications, establishing personal networks, benchmarking state-of-the-art practices, participating in professional societies.
• Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

QUALIFICATIONS AND EDUCATION REQUIREMENTS

• Must be a graduate with at least 5 years’ experience in Business Development (or) Sales & Marketing (or) B to B marketing.
• Diploma in Sales & Marketing Management, Diploma in Strategic Human Resources Management and Diploma in Business Administration holders are more preferred.
• Ability to speak, read and write in English language.
• Able to use Microsoft Office.

How to Apply

Interested candidates can send your full set of CV to [email protected]

Job Categories: Admin / Human Resources. Job Types: Full-Time. Job expires in 4 days.

59 total views, 5 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume