သင္ရွာလိုေသာ အလုပ္မ်ားကို ျမိဳ႕နယ္၊ေဒသ အလိုက္ ခန္႕မွန္းေခ် မိုင္ပတ္လည္သတ္မွတ္ၿပီးရွာနိုင္ပါသည္။
21 Dec 2016

Full-Time HSE Trainer (8 lakhs)

Myanmar Human Capital Solutions – Posted by myanmarhumancapitalsolutionsAnywhere

NOTE: This job listing has expired and may no longer be relevant!

MyanmarHumanCapital Solutions.png

Job Description

Should have working experience in below.

o HSE Supervisor/Manager/Auditor

o Preferred to have Telecom HSE (Rigger/Tower Climbing/Tower Construction/Rooftop/Outside Plant)

· Candidates should have a degree and an internationally recognized safety certificate

· Candidates should ideally have at least 1 years of HSE training experience and working for major contractors on large infrastructure projects.

How to Apply

If interested, please submit your UPDATED CV/Resume to [email protected]

Job Categories: Telecommunications. Job Types: Full-Time. Salary: 500,000 - 700,000.

387 total views, 1 today

Apply for this Job / အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာ

Upload CV/Resume